• Çalışanlarda aidiyet duygusu ve ekip ruhunu yaratmak
• Projeleri, masa başında, ilgili yazılımları da kullanarak önceden, mümkün olabildiğince detaylı bir şekilde tasarlamak ve planlamak, bu sayede tüm projeleri, sonuna kadar kontrol altında tutmak
• Müşterilerine karşı şeffaf ve açık olmak, projelerinin durumunu istedikleri anda görebilmelerini sağlamak
• Belirgin, açık ve ölçülebilir kriterlere sahip etkin bir kalite kontrol sistemi ile kaliteyi üst seviyede tutmak
• Tüm çalışanları geri dönüş yapmaya teşvik etmek, iyi bir geri besleme sistemi ile de devamlı iyileştirmeyi sağlamak
• Bünyesinde çalışan tüm iç ve dış kaynaklı hizmet personelinin uyum içinde çalışmalarını sağlayacak bir entegre sistemi kullanmak
• Emniyet sağlık ve çevre konularında sıfır kaza ve olay seviyesinde çalışmak, hedefine ulaşmak için ilgili yerel, ulusal ve uluslararası kanunlar ve gereklilikler çevresinde çalışmak, bu şartları sağlamak
• Tersanenin dizayn ve üretim standartlarını oluşturmak, böylelikle hem dizaynı hem de üretimi hızlandırmak ve verimliliği arttırmak
• Gemilerin donatımını, maliyetlerini düşürüp kaliteyi yükseltmek amacı ile olabildiğince öne çekmek, seksiyon ve blok, hatta ön imalat ve panel safhasına kadar erkene almak
• Dizaynı, üretimi kolaylaştıracak şekilde “üretim için dizayn” felsefesi ile yapmak
• Grup teknolojisini kullanmak ve iş istasyonları bazında planlamak ve üretmek
• Çevrim mantığına uygun olarak ve tersanenin dar boğazlarını dikkate alarak, tersaneyi büyük risklere sokmayacak kontratlar ve ana inşa planları yapmak
• Malzeme kontrolünün, projelerin kontrolündeki hayati önemini bilip bu kontrolü sağlayacak fiziki ve sanal ortamları oluşturmak.