İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre


İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre

İş sağlığı ve güvenliği Ada Tersanesi’nin en büyük önceliğidir ve sıkı bir denetime tabiidir. Bütün çalışmalar üst düzey güvenlik protokolleri ve risk analizleri ile güvenli bir hale getirilir. Kaliteli ve verimli üretimin yolu güvenli ve sağlıklı bir çevre oluşturmaktan geçmektedir. Bu sebeple Ada Tersanesi, çalışanların iş ortamındaki sağlığını ve güvenliğini gözetir, ve bu sayede iş kazalarının yaşanmasını engeller. Bunları sağlamak amacıyla Ada Tersanesi ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Standardı, ISO 14001:2004 Standardı (Çevre Yönetimi Uluslararası Standard) ve OHSAS 18001:2007 Standardı (İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı)’na sahiptir.
Ada Tersanesi'nin amacı:
• İş aletlerini ve makinalarını güvenli hale getirmek,
• Riskleri en aza indirerek kazaların ve yaralanmaların önüne geçmek,
• Acil durumlarda uygulanacak talimatlar ve kurallar belirlemek,
• Çalışanlara mevcut standartlara göre mesleki eğitim vermek ve iş güvenliği hakkında gelişmelerini sağlamak,
• Yasal gerekliliklere ve diğer uluslararası standartlara uygun çalışma ve üretim ortamı oluşturmak,
• Sürekli gelişimi, devamlılığı ve tutarlılığı sağlamak.


İş sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra çevreyi korumak Ada Tersanesi’nin yapı taşlarındandır. Ada Tersanesi verdiği hizmetleri ve ürettiği ürünleri çevreci bir çalışma prensibiyle sunar, çevre sağlığını insan sağlığı kadar önemli tutar. Bu amaçla hem ulusal hem de uluslararası (ISO 14001:2004) standartlara uygun yönetim ve çalışma alanı oluşturulmuştur. Yapılan düzenlemeleri sürekli gelişim ve devamlılık prensipleri çerçevesinde yeni yöntemler ve altyapı çalışmaları ile destekler. Tüm çalışma ekibinin çevresel duyarlılıklarını geliştirecek eğitimler vermeyi ve çevre sağlığını korumaya yönelik bilinçli bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefler.
Bu hususta:
• Hava, su ve toprak kirliliğini mümkün olduğunca azaltmak, yaşadığımız çevreyi korumak,
• Faaliyetleri denizlerin ve çevrenin korunması prensibi çerçevesinde yürütmek,
• Çevreye olumsuz etkileri engellemek için atık oluşumunu en aza indirmek ve yok etmek,
• Atıkları tekrar değerlendirerek mümkün olduğunca geri dönüşümünü sağlamak,
• Geri dönüşüm sağlanamayan atıkların ise yasal kurallara ve uluslararası standartlara uygun şekilde yok edilmesini sağlamak,
• Karbon salımını azaltmak için çalışmalar yapmak,
• Doğal kaynakların ve malzemelerin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak,
• Çalışanlara gerekli eğitimleri vererek çevre ve iş güvenliği bilinci kazandırmak,
• Acil durumlarda çevreyi korumak için uygulanacak çeşitli kurallar ve talimatlar uygulamak,
• Yerel yönetimle ve tersanecilikle ilişkili organizasyonlarla işbirliği kurarak çevre standartlarında iyileştirme çalışmaları yapmak tersanemizin önceliğidir.