Başvuru Formu

ADA DENİZCİLİK VE TERSANE İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

  1. Başvuru Yöntemi

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak mevcut olan haklarınızla ilgili olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, işbu formun birer çıktısını alarak, Kanun’un 13. Maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesi gereğince, aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz.

BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU YAPILACAK ADRES BAŞVURUDA BELİRTİLECEK BİLGİ
1.  Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle kvk@ada-shipyard.com E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
2.  Yazılı Olarak Başvuru Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla Aydintepe Mahallesi, Güzin Sokak, No:1, Tuzla/İstanbul, Türkiye Belgenin üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
3.  Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile adatersanesi@hs01.kep.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Ayrıca, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacak ve başvuru sürecine ilişkin güncelleme yapılabilecektir.

Başvuruda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ücret hususunda, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. Maddesindeki yazılı hususlar saklıdır.

Sürece ilişkin cevaplarımız ilgili Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

  1. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz
Ad- soyadı :
T.C. Kimlik Numarası/ Diğer Ülke Vatandaşları İçin Pasaport Numarası veya Vergi Kimlik Numarası :
Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi/ İşyeri Adresi :
Cep Telefonu :
Sabit Telefon Numarası :
E- posta Adresi :

 

  1. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.
 

Müşteri

 

Ziyaretçi

 

 

İş ortağı

 

Diğer:………………………………………………….

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:…………………………………………………………

Konu:…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 Eski Çalışanım
Çalıştığım Yıllar: …………………………………
Diğer:………………………………………………
 İş Başvurusu/ Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

 

Tarih: ……………………………………………………..

 

Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

………………………………………………………………..

  1. Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................

  1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

Adresime gönderilmesini istiyorum

E- posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Elden teslim almak istiyorum.

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Kimlik ve yetki tespiti ve başvurunuza en uygun, doğru ve güncel cevapları hazırlayabilmemiz için nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, vekâletname, yetki belgesi vb. belgeler ayrıca talep edilebilecektir.

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza                 :

 

Veri Sahibi Başvuru Formunu Buradan İndirebilirsiniz...